Gaziantep'in Medya27 Gazetesi

Veteriner/ Hekim...
YUNUS EMRE ÖZDEDE

07 Haziran 2020

COVİD-19 SALGINI VE VETERİNER HEKİMLİK…

Covid-19 salgını; tüm dünyada hayatı olumsuz etkileri ile değiştirmiş, herkesi yeni dönemde farklı davranış modelleri için arayışa yönlendirmiştir. Her platformda hem bilim insanları hem de siyasiler hayatımızın salgın öncesi dönem gibi olamayacağı yönünde açıklamalar yapmaktalar.

Acaba biz Veteriner Hekimler bu süreçten nasıl etkilendik, etkileniyoruz ve etkileneceğiz?

Merakımızı bir anket ile meslektaşlarımıza sordum. Beklentileri karşılayan cevaplar aldım. Arada çarpıcı diyebileceğimiz verilere de rastladım tabii ki. Öncelikle, salgından OLUMSUZ ETKİLENMEYEN YOK. Gerek Sosyal Hayatta ve gerekse iş hayatında mutlaka insanlar etkilenmiş durumdalar.

Meslektaş % 96 oranında sosyal hayatta kısıtlamalara uyum sağlamış. Sosyal Hayatlarında % 40’tan fazla etkilenenlerin oranı % 84. Bu durum meslektaşlarımızın sosyal alanda aktif insanlar olduğunu ortaya koymaktadır.

İş Hayatlarında değişikliğe yol açtı diyenler % 77 ve bunlardan % 40’tan fazla etkilenenlerin oranı %70. Sadece bu veri bile meslektaş hakkında bazı ipuçları vermektedir. Bir iş kolu düşünün ki % 77’sinin kazancı, yaklaşık % 50 oranında düşmüş.

Peki, bu kadar etkilenen bir meslek grubunun; kuaför, berber veya aynı amaçla çalışıp BALKON ALKIŞLARINI hak eden doktorlar kadar algısı var mı toplum nezdinde? !...

Bunu da sorduk meslektaşlara ve sonuç bize göre çok çarpıcı değil…

Meslektaşlar sahipsiz hissediyorlar kendilerini. Bu süreçte toplumsal algılarının % 43 oranında etkilenmediğini, yaklaşık % 40 oranında çok az OLUMLU etki yaratılmış olabileceğini düşünüyorlar. Bunda da aslan payı, fikrine önem verilen meslek dışı bir objektif yorumcuda. Adını anmazsam haksızlık edeceğimi düşündüğüm değerli hocamız Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU.

Tabii ki üstün gayretleri ve diğer sağlıkçıların EKSİK KALDIKLARI YERİ DOLDURMALARI dolayısıyla, gerek bilim kurulunda ve gerekse de Sağlık Bakanının ağzından isimleri zikredilen (Mesleklerine atıf yapılmaksızın !..) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Aykut ÖZKUL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ hocalarımızı anmazsak olmaz.

Bir teşekkür de Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanına… Veteriner Hekim Ali EROĞLU’ na. En azından bir takım raporlar hazırlatıp meslektaşını ve ilgili kurumları bilgilendirdiği için.

Vel hâsıl… Covid-19 süreci bir aydınlanma süreci olur inşallah. Buna meslek ve meslektaş kadar Türk toplumunun da ihtiyacı vardır.

Dünyada TEK SAĞLIK konsepti ile el üstünde tutulan meslek olan Veteriner Hekimliği, bu süreçte hak ettiği değeri alarak, bunca kaybının yanında bir hak kazancı elde eder belki…


Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
COVİD-19 SALGINI VE VETERİNER HEKİMLİK…

07 Haz 2020